Ιστορικό εκδόσεων

4/4/2013 Version 2.02 
Σύνδεση εφαρμογής με ταμειακή μηχανή Solidus CTR200
Σύνδεση εφαρμογής με ταμειακή μηχανή Solidus CTR400


20/2/2013 Version 2.01 
Καταχώριση του κομμωτή στη γραμμή της πώλησης
Τροποποίηση των εκτυπώσεων που σχετίζονται με τους κομμωτές

25/1/2013 Version 2.00 

Προσθήκη ενότητας διαχείριση προμηθευτή
Προσθήκη ενότητας διαχείρισης εξόδων
Προσθήκη ενότητας διαχείρισης αγορών
Δημιουργία αναφορών προμηθευτών
Δημιουργία αναφορών αγορών
Δημιουργία αναφορών εξόδων

19/11/2012 Version 1.10 
Ενσωμάτωση της τεχνολογίας  .NET 4.0
Αναβάθμιση των βιβλιοθηκών DevExpress στην έκδοση 12.1
Διόρθωση Σφαλμάτων
Υλοποίηση φόρμας για αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης

19/04/2012 Version 1.09 
Διόρθωση Σφαλμάτων 
Προσθήκη αναφοράς "Γενέθλια Πελατών"
Αποθήκευση ρυθμίσεων στηλών ευρετηρίων από το χρήστη

16/03/2012 Version 1.08 
Προσθήκη εορτολογίου
Προβολή καρτέλας πελάτη, ιστορικού βαφής, σταθερών στοιχείων μέσα από το ραντεβού

14/02/2012 Version 1.07 
Διόρθωση Σφαλμάτων 
Προσθήκη νέων πεδίων στο κύκωλμα των πελατών
Προσθήκη νέων πεδίων στο κύκλωμα του προσωπικού

09/01/2012 Version 1.0
Προσθήκη Loading Panel
Νεός τρόπος επιλογής Πελάτη και Κομμωτή, σε όλα τα σημεία της εφαρμογής (λίστας επιλογής με δυναμική αναζήτηση) 

03/01/2012 Version 1.05 
Δημιουργία Αναφοράς: Σύνολα Πωλήσεων και Ποσοτήτων Κομμωτών ανά Είδος 
Δημιουργία Αναφοράς: Σύνολα Πωλήσεων και Ποσοτήτων Κομμωτών ανά Ομάδα 


08/12/2011 Version 1.04
Δημιουργία συστήματος συνδρομών  
Δημιουργία Αναφοράς: Ιστορικό Βαφών - Τεχνικών 
Δημιουργία Αναφοράς: Τελευταία Επίσκεψη  

24/11/2011 Version 1.02 
Διόρθωση σφαλμάτων 

17/10/2011 Version 1.01 
Δημιουργία Αναφοράς: Πελατολόγιο 
Δημιουργία Αναφοράς: Ραντεβού ανά Ημερομηνία 
Δημιουργία Αναφοράς Κινήσεις Πελατών και 
Δημιουργία Αναφοράς  Κινήσεις Πελατών με Ανάλυση Ειδών / Υπηρεσιών" 

16/09/2011 Version 1.0 
Δημιουργία Φόρμας Αναφοράς Σφάλματος 
Δημιουργία Φόρμας Προτάσεων Βελτίωσης 
Δημιουργία Φόρμας Επικοινωνίας