Διαχειριση προσωπικου

Πόσο αποδοτικό είναι το προσωπικό σας;

Ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιες οι αδυναμίες των στελεχών σας;

Στο Manage Salon διατηρείτε πλήρες αρχείο με τους κομμωτές και τις κομμώτριες που εργάζονται ή έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν στο κομμωτήριο.

Κρατήστε αναλυτικά στοιχεία για τους εργαζομένους σας, όπως τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία πρόσληψης.

Ακόμα και αν κάποιος κομμωτής ή κομμώτρια δεν εργάζεται στην επιχείρηση, διατηρείται στο αρχείο ως ανενεργός. Έτσι η επιχείρηση έχει πλήρη πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία του συγκεκριμένου ατόμου.

Δυναμικό ευρετήριο

Αναζητήστε με σύνθετα φίλτρα και εξάγετε τη λίστα προσωπικού σε excel μέσα από τα δυναμικά ευρετήρια του Manage Salon

Σχετικο Video