Διαχειριση ραντεβου

Το ημερολόγιο είναι το "ευαγγέλιο" του κομμωτηρίου. 

Στο Manage Salon, φτιάξαμε ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο για την εύκολη καταχώρηση και επεξεργασία των ραντεβού!

Το ημερολόγιο του Manage Salon προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας, προβάλλοντας τα ραντεβού σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας ή μήνα!

Επίσης μπορείτε να δείτε τα ραντεβού για όλους τους εργαζομένους ή για συγκεκριμένο κομμωτή / κομμώτρια


Drag and Drop

Δεν χρειάζεται να σβήνετε και να ξαναγράφετε στο ημερολόγιο σας κάθε φορά που ένα ραντεβού αλλάζει.

Με το Manage Salon αρκεί να σύρετε το ραντεβού στην κατάλληλη ημερομηνία και στον κομμωτή που θέλετε.


Σχετικο Video